• Karty
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty ratalne
  • Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie NNW

Przy udziale Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla Klientów Sygma Banku przygotowaliśmy wyjątkową ofertę ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz pobytu w szpitalu. Za niewielką kwotę możesz uzyskać finansowe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych a także zabezpieczenie zobowiązań kredytowych.


Prosta i przejrzysta konstrukcja ubezpieczenia, umożliwia dopasowanie właściwego zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. 

  • Wysokie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Świadczenia szpitalne wypłacane są niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu
  • Elastyczne dostosowanie się do potrzeb Klienta: możliwość wyboru jednego z czterech pakietów
  • Dzienny ryczałt za każdy dzień pobytu w szpitalu, wypłacany już przy trzydniowym pobycie
  • Ubezpieczenie obowiązuje 24 godziny na dobę na całym świecie

Wszelkie szczegóły związane z ochroną ubezpieczeniową znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.