Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2015 roku Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce został przekształcony w licencjonowany bank krajowy Sygma Bank Polska S.A.
W związku z przekształceniem administratorem danych osobowych Klientów Oddziału jest Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.

Czytaj więcej
Realizując obowiązek wynikający z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) Bank jest zobowiązany do przekazania informacji o osobie administratora danych również w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy  o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 330 z póź. zm.) wyłącznie w celach księgowych, po rozwiązaniu umowy kredytowej. Dowody księgowe  oraz zapisy w systemach informatycznych dotyczące kredytów przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje zostały zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Podstawą do takiego przetwarzania danych jest bezpośrednio przepis obowiązującego prawa, a osoba której dane dotyczą dysponuje prawem dostępu do tych danych oraz ich poprawiania. Po upływie  terminu wskazanego powyżej, Bank usuwa dane utrwalone w  systemie informatycznym oraz dowodach księgowych.

 

 
  • Karty
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty ratalne
  • Ubezpieczenia
  • Program Sygma Bonus
1 2 3 4
Masz pytania ?
Wypełnij formularz nasz Doradca oddzwoni w odpowiednim dla Ciebie czasie...
czytaj więcej
O Banku

Sygma Bank specjalizuje się w aktywnym wspieraniu sieci detalicznych poprzez usługi finansowe

czytaj więcej
Placówki
Sprawdź gdzie znajdują się Placówki i Punkty obsługi Klienta Sygma Banku
czytaj więcej
 
Klikając na opcję "Wejdź" opuszczasz stronę internetową Sygma Bank Polska S.A. i przechodzisz na stronę internetową Laser Insurance Polska sp. z o.o. będącą multiagentem ubezpieczeniowym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Wejdź >